Công trình KCN Phú Mỹ 1 – huyện Tân Thành

Công trình : Đường dây trung thế 22kV và 3 TBA 3 pha 3300kVA-22/0.4kv cấp điện phục vụ để chạy thử nhà máy cho công ty cổ phần tập đoàn Tôn Hoa Sen 

Chủ đầu tư : Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen

Địa điểm : KCN Phú Mỹ 1 – huyện Tân Thành