Công trình KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT

Công trình : Đường dây trung thế 22kVA và 03 TBA 3 pha 3300kVA – 22/0.4KV cấp điện nhà máy thép doanh nghiệp tư nhân Liêm chính

Chủ đầu tư : Doanh nghiệp tư nhân Liêm Chính

Địa điểm : KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT