EVN ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất lao động

EVN cho biết, năm 2017 sẽ là năm tập trung ứng dụng các đề tài nghiên cứu, dự án tiến bộ khoa học, công nghệ để góp phần tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm 2017 sẽ là năm Tập đoàn tập trung ứng dụng các đề tài nghiên cứu, dự án tiến bộ khoa học, công nghệ để đem lại hiệu quả trong quản lý, vận hành từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối điện, góp phần tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.
Theo đó, EVN sẽ xây dựng định hướng và chiến lược phát triển công nghệ điện lực, Kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2030 ban hành trong Tập đoàn; Triển khai chương trình phát triển lưới điện thông minh (Smart Grid).
Cùng với đó, Tập đoàn cũng xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cơ sở lựa chọn thiết bị thống nhất trong toàn EVN; Hoàn thành hệ thống ERP trong Quí II/2017; Các chương trình phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, quản lý các nhà máy điện. Mặt khác, hoàn thành và triển khai đề án văn phòng điện tử để đảm bảo quản lý hành chính toàn Tập đoàn ở cấp độ 4. 
Ba Tổng công ty phát điện sẽ h oàn thành đưa vào sử dụng hệ thống quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện, hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS); Hệ thống Giám sát vận hành nhóm các nhà máy điện. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp công nghệ để giảm phát thải của các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo đúng tiêu chuẩn môi trường. 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ hoàn thành các hệ thống quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện; Hệ thống quản lý kỹ thuật mạng viễn thông dùng riêng; Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS).
Mặt khác, hoàn thành các trung tâm Giám sát vận hành các trạm biến áp 220kV và 15-20 trạm biến áp 220kV không người trực.
Đối với khối phân phối, bán lẻ điện, Tập đoàn yêu cầu h oàn thành triển khai hệ thống quản lý kỹ thuật mạng viễn thông dùng riêng; Hệ thống thông tin địa lý GIS; Hệ thống CMIS, Hóa đơn điện tử, Thanh toán điện tử, Hệ thống quản lý nhu cầu phụ tải (DSM), hệ thống đo đếm và thu thập số liệu từ xa, hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS); hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử. 
Bên cạnh đó, hoàn thành triển khai 5 Trung tâm điều khiển lưới 110kV và 200 trạm biến áp 110kV không người trực.
Hoàn thành một số dự án thí điểm tự động hóa phân phối (DAS) và SCADA/DMS tai một số khu vực trọng điểm.
Tại các Công ty điện lực triển khai rộng rãi các giải pháp sửa chữa không cắt điện, vệ sinh sứ cách điện không cắt điện. 
Cùng với việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng trực thuộc Tập đoàn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương, Tập đoàn sẽ khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn, giá thành hợp lý và có thể áp dụng đại trà.
Đồng thời khuyến khích cá nhân, tập thể đề xuất sáng kiến, giải pháp kỹ thuật phục hồi thiết bị, nghiên cứu áp dụng những thiết bị, công nghệ mới để thay thế những thiết bị đã cũ hiện không còn sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất. 
Ngoài ra, trong năm nay, EVN còn đẩy mạnh các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến.
Song song với đó, tăng cường sử dụng, khai thác tối đa các điều khoản về chuyển giao công nghệ, đào tạo trong các hợp đồng mua sắm dây chuyền sản xuất, vật tư thiết bị, các hợp đồng dịch vụ tư vấn, đảm bảo làm chủ công nghệ sau khi tiếp nhận và tự nâng cấp, mở rộng khi cần thiết, tránh lệ thuộc vào nhà cung cấp để tiết kiệm kinh phí./.
Theo TTXVN