Lĩnh vực hoạt động

Công ty cổ phần và thiết kế Điện Đại An

chuyên các lĩnh vực hoạt động như:

– Khảo sát, lập quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố, quận/huyện, thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp và các trung tâm điện lực.

– Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán và lập hồ sơ mời thầu các công trình lưới điện có cấp điện áp đến 500kV.

– Nhận thầu thẩm định báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện có cấp điện áp đến 500kV.

– Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án viễn thông công cộng.

– Thiết kế nguồn và lưới điện.

– Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.

– Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc công trình dân dụng và công nghiệp.

– Thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

– Thiết kế công trình giao thông: cầu, đường bộ.

– Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật: hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống xử lý nước thải, chất thải, hệ thống thoát nước cho các công trình.

– Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất xây dựng công trình.

– Mua bán, sửa chữa vật tư thiết bị điện.

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

– Tư vấn nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của dự án đối với môi trường.

– Tư vấn lập kế hoạch bồi thường, tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, qui hoạch tổng thể tái định canh, định cư và phương án đền bù để thu hồi đất cho các dự án nguồn và lưới điện.

– Nhận thầu thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.